FUTBOL OYUN KURALLARI
TASKK

Hava Durumu

Amatör liglerin Başlama tarihleri belli değil.

2020 - 2021 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

SUNUŞ 2019-2020 Amatör Futbol Sezonu yeni tip koronavirüs (Covid- 19) salgını nedeniyle amatör futbolun en yoğun dönemleri olan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları, altyapı kategorilerinin yerel organizasyonlarının sonlanıp U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarının yapıldığı, Büyükler kategorilerinde BAL’ın Nisan ayı başı itibariyle sonlanıp, play-off’ların başlatıldığı, aynı zamanda illerin en üst yerel ligitakımlarıyla o ili BAL’da temsil eden takımların barajmüsabakalarını oynadıklarıtarihtir. OkullarıntatilegirdiğiHaziranayıen küçük yaş kategorilerimiz olan U11, U12 ve U13 kategorilerinin bir şenlik havasında oynatılıp sonlandırıldığı tarihler olup bu organizasyonları gerçekleştiremedik. Mayıs ayı içinde düzenlemeyi planladığımız, 2021 yılında Türkiye’yi UEFA Regions Cup’da temsil edecek Bölge Karmasının belirleneceği, 14 Bölgenin karmalarının katılacağı organizasyonu gerçekleştiremedik. Geçen sezon U15 kategorisinde 12 ilin katılımı iledüzenlenen bu sezon U13 veU14 kategorilerinde30 Büyükşehir statüsündeki ilin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve TASKK işbirliğinde gerçekleştireceğimiz organizasyonu maalesef yapamadık. 2019 Eylül ayında başlayıp, pandemi nedeniyle 2020 yılı Mart ayı ortalarında sonlanan amatör futbol organizasyonları bu altı aylık döneminde çok yol almıştır. 26 haftalıkbir organizasyon olanBAL’da 22.hafta tamamlandıktan sonra erteleme olmuştur. İllerde yerel liglerimizde Süper ve 1. Amatör kümeler BAL’a paralel olarak bitme aşamasındaydı. Altyapı kategorilerinin bir kısmı bitmiş, bir kısmı devam ediyordu. Sezonun ilk 6 aylık döneminde 302.000 lisanslı faal futbolcu, 15.000 civarında takım ile yaklaşık 70.000 müsabaka oynattık. Kovid-19 salgını yaşanmasaydı Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık 110.000 civarında müsabaka oynatılmış olacaktı. GençlerTürkiye Şampiyonalarında yaklaşık700civarında takım, 15.000 civarında futbolcu, 4-5 gün süreyle 142 tarafsız grup merkezlerinde müsabakalarını oynayacaktı. Umuyoruzve diliyoruz dünyamız ve ülkemiz bu illetten biran önce kurtulur ve önümüzdeki yıllarda amatör futbolumuzu ve altyapımızı çok daha iyi yerlere taşırız. Büyük bir gönüllüler ordusuyla yürüttüğümüzamatör futbol organizasyonuna katkıda bulunan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, TFFHGD, Türkiye Saha Komiserleri Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları yönetimlerine, Futbol İl Temsilcilikleri, İl Tertip, İl Hakem ve İl Disiplin Kurullarına, Spor Kulüplerimizin yöneticilerine, Federasyonumuzun MerkezHakemKurulu,TahkimKurulu,AmatörFutbolDisiplinKuruluüyelerine ve Hukuk Müşavirliğimize, Türkiye Futbol Federasyonu çalışanlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize, Spor Genel Müdürlüğümüze ve desteklerini bizden esirgemeyen Federasyon Başkanımız Sayın Nihat ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarıma katkıları için teşekkür eder, 2020- 2021 sezonunda amatör futbol için aynı katkıyı gönülden gösterecekleri inancı ile yeni sezonun tüm amatör futbol camiası için sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım.

Ali DÜŞMEZ
TFF Başkan Vekili

c) BAL VE EN ÜSTYEREL LİGLERİN TAMAMLANMA TARİHLERİ

Amatör işlerkurulunca2020-2021sezonundaillerdeyerelenüstamatörligin başlatılmasına karar verilmesi halinde bu ligin sona erme tarihinin, o ilin BAL takımlarınıngruplarındakisonhaftamüsabakalarındanbirhaftaöncetamamlanmasına dikkat ve özen gösterilir.

d) BAL,SÜPERAMATÖR,1.VE2.AMATÖR LİGLERDE

Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 7
Oyuncudeğişikliği sayısı 3
Saha ve kale ölçüsü : Normal
Müsabaka süresi :2x45dakika
Uzatma süresi :2x15dakika
Müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 oyuncu (oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler. Uzatma devrelerinde sonuç alınmazsa seri penaltı atışları yapılır.

B) GENÇLER KATEGORİLERİ Covid-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 sezonunda gençler kategorisinde, kategori sayısının bu sezona mahsus olmak üzere azaltılmasına karar verilmiştir. 2020-2021 sezonunda U19 kategorisi yerine U18 kategorisi oynatılacak olup,diğerkategoriler U16,U14veU12olarakbelirlenmiştir.
U18kategorisinde 19 yaşında 4 futbolcu;
U16 kategorisinde 17 yaşında 3 futbolcu,
U14 kategorisinde ise 15 yaşında 2 futbolcu, yaşı büyük futbolcu olarak oynatılabilir.
8- 2020-2021 sezonunda gençler kategorilerinde U18, U16, U14 veU12 kategorileri başlama tarihleri TFF’ce duyurulduktan sonra katılımlar alınıpaşağıdabelirtilenesaslardoğrultusundaoynanacaktır.

a) U18 LİGİ U18 ligi müsabakalarında 2003 ve 2004 doğumlular oynayabilir. 2002 doğumlu en fazla 4 futbolcu esame listesine yazılabilir ve oynatılabilir. 2005 ve daha küçük doğumlularoynayamaz.
Tertip Komitelerince düzenlenen lig statüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve Federasyonun onaylamasını takiben takımlara bildirilecektir. ProfesyonelLiglerdetakımıbulunankulüpler,U19GelişimLiglerinekatıldıkları takdirde İllerindeki yerel U18 ligine katılamazlar.

Gençlik Gelişim Liglerine katılmayan profesyonel takımı olan kulüpler, illerindeki yerel U18 liglerine katılabilirler. Ancak, takımlar yaşları uygun profesyonel futbolcularını bu ligde oynatamazlar.

U18 Liginde;
Oyuncu sayısı : 11
Yedek oyuncu sayısı : 7
Oyuncudeğişikliğisayısı : 3
Saha ve kale ölçüsü : Normal
Müsabaka süresi :2x45dakika
Uzatma süresi :2x15dakika Müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 oyuncu (oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler.
Uzatma devrelerinde sonuç alınmazsa seri penaltı atışları yapılır.

b) U16 LİGİ

U16 ligi müsabakalarında 2005 ve 2006 doğumlular oynayabilir. 2004 doğumlu en fazla 3 futbolcu esame listesine yazılabilir ve oynatılabilir.

2007 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. GelişimLiglerindeU16kategorisindeligekatılankulüpleryerel U16kategorisinde lige katılamazlar. Yerel U16 liğine katılan profesyoneltakımı olan kulüplerin yaşları uygunprofesyonel futbolcuları U16 liginde oynayabilir.

9- U16 Liginde;

Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 7
Oyuncu değişikliği sayısı : 5
(Takımların devre arası yapacakları oyuncu değişiklikleri ilk yarıdan sayılır. 2. devre başladıktan sonra yapılacak oyuncu değişiklikleri en fazla 3 (üç) oyuncu değiştirmehakkı ilesınırlıdır.Aksi halindetakım veesamelistesindeismibulunanyöneticiile teknikkişiDisiplinKurulunasevkedilir.) Müsabaka süresi : 2 x 40 dakika
Uzatma süresi : Uzatmayoktur.

Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Saha ve kale ölçüsü : Normal

c) U14 LİGİ

U14 Ligi müsabakalarında 2007 ve 2008 doğumlular oynayabilir. 2006 doğumlu en fazla 2 futbolcu esame listesine yazılabilir ve oynatılabilir. 2009 ve daha küçük doğumlular oynayamaz.

U14 Liginde; Oyuncu sayısı 11
Yedek oyuncu sayısı 7
Oyuncu değişikliği sayısı : 5
(Takımların devre arası yapacakları oyuncu değişiklikleri ilk yarıdan sayılır. 2. devre başladıktan sonra yapılacak oyuncu değişiklikleri en fazla 3 (üç) oyuncu değiştirmehakkı ilesınırlıdır.Aksi halindetakım veesamelistesindeismibulunanyöneticiile teknikkişiDisiplinKurulunasevkedilir.) Müsabaka süresi : 2 x 35 dakika
Uzatma süresi : Uzatmayoktur

Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Saha ve kale ölçüsü : Normal

10 GelişimLiglerindeU14kategorisindeligekatılankulüpleryerelU14kategorisinde lige katılamazlar. U14 müsabakalarının illerde bulunan nizami en küçük (45mx90m) ebatlarındaki sahalarda oynatılmasına özen gösterilir.

d) U 12 MİNİKLER ŞENLİĞİ

U12 Minikler Şenliği müsabakalarında 2009, 2010 ve 2011 doğumlu futbolcular oynayabilirler. U12 Minikler Futbol Şenliği adı altında düzenlenecek bu organizasyonu TFF Amatör İşler Müdürlüğünün onayı ile Futbol İl Temsilcilikleri, ASKF’lerle birlikte organize edeceklerdir. Amatör ve profesyonel tümkulüplerinbuyaşkategorisindekitakımları buşenliğe katılabilir. Lisanslı oynanacak olan bu müsabakaların statüsünün Amatör İşler Müdürlüğünce onaylanması şarttır. Filiz lisans çıkartma sontarihi olan 11 Haziran 2021’den öncebuyaşkategorisindekifutbolcularınlisanslarınınçıkartılmasıgerekmektedir.

U12 Minikler Şenliğinde;
Oyuncusayısı :8(7+1)
Yedekoyuncusayısı : 6 (5+1)
Oyuncu değişikliği sayısı : 6
(Takımların devre arası yapacakları oyuncu değişiklikleri ilk yarıdan sayılır. 2. devre başladıktan sonra yapılacak oyuncu değişiklikleri en fazla 3 oyuncu değiştirmehakkı ilesınırlıdır.Aksi halindeesame listesinde ismi bulunan yönetici ve antrenör Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu ihlal U12 kategorisinde hükmen mağlubiyet nedeni olmaz.)

Müsabaka süresi : 2 x 25 dakika
Devre : 10dakika
Saha ölçüsü : 1/2 saha veya (50mx70m)
Uzatma süresi : Uzatmayoktur. Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.
Kale ölçüsü : 2mx5m
Ceza Alanı : 12mx29m
Baraj :7m Penaltı :9m
Top : 4numara
-11- U12kategorisindebirtakım7(yedi)futbolcudandahaazbirkadroilemüsabakaya başlayamaz. Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 7 (yedi)kişidenaz birkadroile çıkmak yadamüsabaka esnasındaherhangi bir sebepletakımın sahadakifutbolcu sayısının6(altı)kişiye inmesi durumunda müsabakayadevamedilmez.Böylebirdurumda takımhükmenyeniksayılır. U12kategorisinde ofsaytkuralıuygulanır.Yedekkulübesindeyeralanteknik adamveyayöneticinintaççizgisindentalimatvermesineizinverilmez.283 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Sivas ASKF

Uygulanacak Esaslar 2020-2021
Takvim