FUTBOL OYUN KURALLARI
https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/MHK/2022-2023-Oyun-Kural-Kitabi.pdf
TASKK

Hava Durumu

2023-2024 U-13 FİKSTÜR

             
2023-2024 FUTBOL SEZONU  U-13 FİKSTÜRÜ
SR.TAKIMLAR
119041   ÖZAYDINSPOR
218723   ALTINAYSPOR
311544   YOLSPOR
400075   DEMİRSPOR
500073   SİVASSPOR
619021   YERLİKAYASPOR
718258   AHMET TURAN GAZİSPOR
818764   SİVAS İDMANYURDUSPOR
911546   4 EYLÜLSPOR
1019298   SİVAS BEL.SPOR
   20-21/05-2024      8.06.2024  
1. HAFTASKOR SAHASAAT 6. HAFTASKOR SAHASAAT
11544   YOLSPOR  18723   ALTINAYSPORS.P-118.00 19041   ÖZAYDINSPOR  11546   4 EYLÜLSPORS.P-111.00
00075   DEMİRSPOR  19041   ÖZAYDINSPORS.P-218.00 18723   ALTINAYSPOR  18764   SİVAS İDMANYURDUSPORS.P-112 30
00073   SİVASSPOR  11546   4 EYLÜLSPORS.P-118.00 11544   YOLSPOR  18258   AHMET TURAN GAZİSPORS.P-114.00
19021   YERLİKAYASPOR  18764   SİVAS İDMANYURDUSPORS.P-218.00 00075   DEMİRSPOR  19021   YERLİKAYASPORS.P-115.30
18258   AHMET TURAN GAZİSPOR  19298   SİVAS BEL.SPORM.YAZICIOĞLU18.00 19298   SİVAS BEL.SPOR  00073   SİVASSPORS.P-117.00
             
2. HAFTASKOR25.05.2024SAHASAAT 7. HAFTASKOR10-11/06.2024SAHASAAT
19041   ÖZAYDINSPOR  00073   SİVASSPORS.P-111.00 19021   YERLİKAYASPOR  00073   SİVASSPORS.P-118.00
18723   ALTINAYSPOR  00075   DEMİRSPORS.P-112 30 18258   AHMET TURAN GAZİSPOR  00075   DEMİRSPORS.P-218.00
18764   SİVAS İDMANYURDUSPOR  18258   AHMET TURAN GAZİSPORS.P-114.00 18764   SİVAS İDMANYURDUSPOR  11544   YOLSPORS.P-118.00
11546   4 EYLÜLSPOR  19021   YERLİKAYASPORS.P-115.30 11546   4 EYLÜLSPOR  18723   ALTINAYSPORS.P-218.00
19298   SİVAS BEL.SPOR  11544   YOLSPORS.P-117.00 19298   SİVAS BEL.SPOR  19041   ÖZAYDINSPORM.YAZICIOĞLU18.00
             
3. HAFTASKOR27-28/05.2024SAHASAAT 8. HAFTASKOR14.06.2024SAHASAAT
00075   DEMİRSPOR  11544   YOLSPORS.P-118.00 18723   ALTINAYSPOR  19041   ÖZAYDINSPORS.P-215.00
00073   SİVASSPOR  18723   ALTINAYSPORS.P-218.00 11544   YOLSPOR  11546   4 EYLÜLSPORS.P-216.30
19021   YERLİKAYASPOR  19041   ÖZAYDINSPORS.P-118.00 00075   DEMİRSPOR  18764   SİVAS İDMANYURDUSPORS.P-115.00
18258   AHMET TURAN GAZİSPOR  11546   4 EYLÜLSPORS.P-218.00 00073   SİVASSPOR  18258   AHMET TURAN GAZİSPORS.P-116.30
18764   SİVAS İDMANYURDUSPOR  19298   SİVAS BEL.SPORM.YAZICIOĞLU18.00 19021   YERLİKAYASPOR  19298   SİVAS BEL.SPORS.P-118.00
             
4. HAFTASKOR1.06.2024SAHASAAT 9. HAFTASKOR22.06.2024SAHASAAT
19041   ÖZAYDINSPOR  18258   AHMET TURAN GAZİSPORS.P-111.00 19041   ÖZAYDINSPOR  11544   YOLSPORS.P-214.00
18723   ALTINAYSPOR  19021   YERLİKAYASPORS.P-112 30 18258   AHMET TURAN GAZİSPOR  19021   YERLİKAYASPORS.P-215 30
11544   YOLSPOR  00073   SİVASSPORS.P-114.00 18764   SİVAS İDMANYURDUSPOR  00073   SİVASSPORS.P-114.00
11546   4 EYLÜLSPOR  18764   SİVAS İDMANYURDUSPORS.P-115.30 11546   4 EYLÜLSPOR  00075   DEMİRSPORS.P-115.30
19298   SİVAS BEL.SPOR  00075   DEMİRSPORS.P-117.00 19298   SİVAS BEL.SPOR  18723   ALTINAYSPORS.P-117.00
             
5. HAFTASKOR03-04/06.2024SAHASAAT       
00073   SİVASSPOR  00075   DEMİRSPORS.P-118.00       
19021   YERLİKAYASPOR  11544   YOLSPORS.P-218.00       
18258   AHMET TURAN GAZİSPOR  18723   ALTINAYSPORS.P-118.00       
18764   SİVAS İDMANYURDUSPOR  19041   ÖZAYDINSPORS.P-218.00       
11546   4 EYLÜLSPOR  19298   SİVAS BEL.SPORM.YAZICIOĞLU18.00       
             
Üyelik Girişi

Uygulanacak Esasları 2023-2024
Takvim